dimarts, 25 de desembre de 2012

Sabons fets a mà - detall convidats part 2// Jabones hechos a mano - detalle para los invitados parte 2

Primer de tot desitjar-vos a tots els que em seguiu MOLT BONES FESTES I UN GENIAL ANY NOU 2013!!

Ante todo desearos a todos los que me seguís MUY FELICES FIESTAS Y UN GENIAL AÑO NUEVO 2013!
Bé, doncs un cop pensat què faríem també volíem que la presentació del detall també tingués el seu treball manual i una presentació bonica i acurada, així que després de mirar idees per internet idees de packaging i de com fer etiquetes manuals, va sortir la idea!!

Bueno, pues una vez pensado qué haríamos también queríamos que la presentación del detalle también tuviera su trabajo manual y una presentación bonita y cuidada, así que después de mirar ideas por internet ideas de packaging y de cómo hacer etiquetas manuales, salió la idea!
Cal dir que en aquest procés van col·laborar també, els pares d'en Jordi, els meus pares i la meva germana Ana, amb un treball cooperatiu i en cadena vam aconseguir fer les 100 etiquetes corresponents.

Hay que decir que en este proceso colaboraron también, los padres de Jordi, mis padres y mi hermana Ana, con un trabajo cooperativo y en cadena conseguimos hacer las 100 etiquetas correspondientes.

Amb la tècnica de l'scrapbooking vam fer cada etiqueta 100% a mà, també feta amb molt de carinyo. Els papers de les etiquetes eren d'scrap, vam marcar-los, tallar-los, fer el detallet amb la perforadora de cors. Després vam posar a cada etiqueta el segell Fet amb amor, vam envellir cada etiqueta amb les tintes d'scrap i vam etiquetar amb el nostres noms i data per què tothom pugui recordar la data del casament amb paper vegetal imprès a casa.

Con la técnica del scrapbooking hicimos cada etiqueta 100% a mano, también hecha con mucho cariño. Los papeles de las etiquetas eran de scrap, los marcamos, cortarlos, hacer el detallito con la perforadora de corazones. Luego pusimos a cada etiqueta el sello Hecho con amor, envejecimos cada etiqueta con las tintas de scrap y etiquetamos con nuestros nombres y la fecha para que todos puedan recordar el día de nuestra boda con papel vegetal impreso en casa.

Cada sabonet també va ser embolicat amb paper de cel·lofana i lligat amb ràfia de color verd. Tot a dins d'una bossa d'organça amb la seva etiqueta i un detallet de la nostra amiga Elena, que li dedicaré un post, ja que va fer dues coses molt boniques del nostre casament.

Cada jaboncito también fue envuelto en papel de celofán y atado con rafia de color verde. Todo dentro de una bolsa de organzas con su etiqueta y un detallito de nuestra amiga Elena, que le dedicaré un post, ya que hizo dos cosas muy bonitas de nuestra boda.dilluns, 24 de desembre de 2012

Sabons fets 100% a mà i amb molt d'amor - detall pels convidats part 1 // Jabones hechos 100% a mano y con mucho amor - detalle para los invitados parte 1

Vam estar pensant durant molt de temps quin detall els hi fèiem als convidats, partint de què no volíem que fos un casament convencional, volíem que fos un detall original, útil i que sobretot estigués fet per nosaltres. Entre les idees havíem pensat, teixir cors de ganxet,fer alguna agulla... però havia de ser alguna cosa que tant pogués ser per home com per dona... i després de molt pensar i d'una demostració de la Fira de la Terra de Badalona on vaig aprendre a fer sabó, ens vam decidir!!

Estuvimos pensando durante mucho tiempo qué detalle les hacíamos a los invitados, partiendo de que no queríamos que fuese una boda convencional, queríamos que fuera un detalle original, útil y que sobre todo estuviera hecho por nosotros. Entre las ideas habíamos pensado, tejer corazones de ganchillo, hacer alguna aguja ... pero tenía que ser algo que tanto pudiera ser para hombre como para mujer ... y después de mucho pensar y de una demostración de la Feria de la Tierra de Badalona donde aprendí a hacer jabón, nos decidimos!

Vam comprar glicerina transparent i vam fer primer dues proves, un sabó de canyella amb essència de canyella i canyella en pols i un altre d xocolata amb xocolata pura 100% i essència de vainilla. I ens vam decidir per fer-los tots iguals, de canyella.
Les essències les pots trobar a drogueries, no han de ser de cremar.

Compramos glicerina transparente e hicimos primero dos pruebas, un jabón de canela con esencia de canela y canela en polvo y otro de chocolate con chocolate puro 100% y esencia de vainilla. Y nos decidimos por hacerlos todos iguales, de canela.

Las esencias las puedes encontrar en droguerías, no deben ser de quemar.
El procediment és molt senzill, desfàs la glicerina prèviament tallada a trossets amb una mica d'aigua destil·lada, i quan ja estigui ben desfeta li afegeixes la canyella en pols i l'essència i remenes molt bé. De seguida ja ho aboques al motllo. Nosaltres li vam posar canyella en branca, uns trossets per sobre. I després de tot això pulveritzes amb alcohol per desfer les bombolles. I ja deixes que es solidifiqui a la nevera o a temperatura ambient unes quantes hores, fins que quedi ben dur. I ho desmotlles.

El procedimiento es muy sencillo, deshaces la glicerina previamente cortada en trocitos con un poco de agua destilada, y cuando ya esté bien caliente le añades la canela en polvo y la esencia y mezclas muy bien. Enseguida ya lo pones en el molde. Nosotros le pusimos canela en rama, unos trocitos por encima. Y después de todo esto pulverizas con alcohol para deshacer las burbujas. Y ya dejas que se solidifique en la nevera o a temperatura ambiente unas cuantas horas, hasta que quede bien duro. Y lo desmoldas.

dissabte, 22 de desembre de 2012

Rams de roses de feltre per les àvies// Ramos de rosas de fieltro para nuestras abuelas

Per les nostres àvies, la Pilar i la Conxita, també vam voler fer-lis el seu obsequi manualment, i què millor que un ram que perduri per sempre!!

Para nuestras abuelas, Pilar y Conxita, también quisimos hacerles su obsequio manualmente, y qué mejor que un ramo que perdure para siempre!

El procediment és molt senzill. Talles el feltre en rodones, jo feia servir un pot com el de la primera foto com a mida i després amb les tisores anava fent un tall en forma d'espiral. Quan desplegues sembla una serp, vas enrollant i posant una mica de pega especial per roba i després vas clavant cada flor al pòrex i amb una agulla amb el cap amb la rodoneta com de perla.


El procedimiento es muy sencillo. Cortas el fieltro en redondas, yo usaba un bote como el de la primera foto como medida y después con las tijeras iba haciendo un corte en forma de espiral. Cuando despliegas parece una serpiente, vas enrollando y poniendo un poco de pegamento especial para ropa y luego vas clavando cada flor en la bola de porex y con una aguja con la cabeza de redondita como de perla.
Els hi va agradar molt!!

Les gustó mucho!


En aquesta web, cottonlin,  podeu trobar el pas a pas.

En esta web, cottonlin, podéis encontrar el paso a paso.